خانه مراکز اصلی روستا

مراکز اصلی روستا

شامل : باشگاه،خانه بهداشت،مخابرات،مدارس،مسجد،بانک،کانون فرهنگی،پایگاه بسیج و ...

مطلبی برای نمایش وجود ندارد

خبرهای مهم

تبلیغات