خریداری زمین برای آب رسانی اهالی روستا

0
7

ساماندهی انشعابات آب و خریداری زمین با حضور دهیار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی مرتضی گرد 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *